กองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ

กิจกรรม กวส.

ภาพทรงจำ 2564


นนร.ศึกษาดูงานนอกสถานที่วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร.

ภาพทรงจำ 2565


ทำบุญกองวิชาวิศวกรรมสรรพาวุธ


คุมสอบ นตท.ในส่วนของกองทัพบก


ศึกษาดูงาน รร.นรต.


นนร.ศึกษาดูงานนอกสถานที่

บริษัท ชัยเสรี เม็ททอลแอนรับเบอร์ จำกัด จว.ปทุมธานี
บริษัท SCG Packaging จำกัด จว.ราชบุรี
โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ จว.ราชบุรี
บริษัท สื่งทอซาติน จำกัด (PASAYA) จว.ราชบุรี
อุทยานราชภักดิ์ จว.ประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตไกลกังวล จว.ประจวบคีรีขันธ์
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จว.ประจวบคีรีขันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จว.เพชรบุรี